T: 0628062272 | info@just-bu.nl

JustBU

Bij JustBU geloven we in mensen en geloven we in een ‘environment’ waarin mensen zichzelf mogen zijn. Er wordt gewerkt vanuit de stellige overtuiging dat wanneer mensen werkelijk zichzelf kunnen zijn, zij zich verder kunnen ontwikkelen, kunnen groeien en bloeien. JustBU heeft als missie een bijdrage te leveren aan een wereld die uitgaat van dit ‘environment’.

JustBU is gespecialiseerd in vrouw en welzijn. We begeleiden vrouwen die het gevoel hebben vast te lopen in hun leven én vrouwen die in hun leven geconfronteerd zijn geweest met seksueel misbruik. JustBU biedt een plek waar je vanuit vertrouwen en veiligheid gehoord en gezien wordt en waar kennis aanwezig is op bovenstaande gebieden. 

Bij JustBU luisteren we naar jouw verhaal, we delen, we inspireren, we motiveren, we spiegelen, we gaan van denken naar doen, we gaan in beweging en is er ruimte voor oefening. We bieden de mogelijkheid tot coaching, therapie, workshops en training. Maar bovenal ben je samen, bij JustBU gaan we er vanuit dat je het zelf moet doen en tegelijkertijd hoef je het niet alleen te doen. Leren en ontwikkelen doe je in het contact met de ander(en), dat geldt ook voor ons. Hoe mooi is het, samen in ontwikkeling zijn!

Initiatiefneemster van JustBU, en tevens ook coach, therapeut en trainer is Tanja van Langen- Ruiter. Een grote kracht van Tanja is mensen werkelijk zien en horen. Woorden die passend zijn bij Tanja zijn: betrouwbaar, integer, inspirerend, verbindend en (ervarings)deskundige.

Wanneer nodig werkt JustBU met gastcoaches/trainers. Deze gastcoaches/trainers staan achter, en werken vanuit, de missie en visie van JustBU.

Als complementair coach en therapeut werkt Tanja integraal, waarbij gebruik gemaakt wordt van de verschillende methodieken waarin zij geschoold is. Juist deze samenhang geeft een prachtig pallet aan mogelijkheden. 

Graag nog wat meer lezen over Tanja, dat kan! Je kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een (gratis) kennismakingsgesprek.

Wanneer nodig, werkt JustBU met gastcoaches/trainers. Deze gastcoaches/trainers staan achter, en werken vanuit de missie en visie van JustBU.

Top